Sử dụng ở đâu intelACe ?

intelACe có thể được lắp đặt cho tất cả các loại máy điều hòa hiện có ở bất kỳ kích thước và các đơn vị máy lạnh thương mại:

Biêt nhiêu hơn

CÔNG NGHỆ va kỹ thuật

intelACe có khả năng kiểm soát thông minh hoạt động của máy điều hoà hoặc tủ lạnh, giúp tối ưu hóa hoạt động của máy nén trong tất cả điều kiện của người sử dụng và môi trường khác nhau.

Biêt nhiêu hơn

MÁY TÍNH KIỂM TRA TIẾT KIỆM

Máy tính kiểm tra năng lượng của chúng tôi sẽ ước tính mức sử dụng và chi phí năng lượng hàng tháng để vận hành máy điều hòa. Các giá trị công suát được sử dụng là các giá trị điển hình; công suất thực tế thay đổi tùy theo độ tuổi và tính năng của điều hòa.

Biêt nhiêu hơn

intelACe là bộ điều khiển “Máy điều hòa thông minh” từ inno8 nhằm giải quyết các thiếu sót của các thiết bị điều hòa và máy lạnh thông thường. Lắp đặt intelACe tới máy điều hoà hoặc máy làm lạnh sẽ cóba tính năng chính yếu:

Nângcông suất hoạt động của máy nén.

Tối đa hoạt động cuộn dây làm mát.

Giảm thiểu nhiệt độ biến động (cung cấp nhiệt độ phòng theo yêu cầu)

Đọc thêm

intelACe là bộ điều khiển “Máy điều hòa thông minh” từ inno8 nhằm giải quyết các thiếu sót của các thiết bị điều hòa và máy lạnh thông thường. Lắp đặt intelACe tới máy điều hoà hoặc máy làm lạnh sẽ cóba tính năng chính yếu:

Nângcông suất hoạt động của máy nén.

Tối đa hoạt động cuộn dây làm mát.

Giảm thiểu nhiệt độ biến động (cung cấp nhiệt độ phòng theo yêu cầu)

Đọc thêm

Sử dụng ở đâu intelACe ?

intelACe có thể được lắp đặt cho tất cả các loại máy điều hòa hiện có ở bất kỳ kích thước và các đơn vị máy lạnh thương mại:

Biêt nhiêu hơn

CÔNG NGHỆ va kỹ thuật

intelACe có khả năng kiểm soát thông minh hoạt động của máy điều hoà hoặc tủ lạnh, giúp tối ưu hóa hoạt động của máy nén trong tất cả điều kiện của người sử dụng và môi trường khác nhau.

Biêt nhiêu hơn

MÁY TÍNH KIỂM TRA TIẾT KIỆM

Máy tính kiểm tra năng lượng của chúng tôi sẽ ước tính mức sử dụng và chi phí năng lượng hàng tháng để vận hành máy điều hòa. Các giá trị công suát được sử dụng là các giá trị điển hình; công suất thực tế thay đổi tùy theo độ tuổi và tính năng của điều hòa.

Biêt nhiêu hơn

Single Phase Air conditioner

Three Phase Air conditioner

Commercial Refrigreration