IntelACe 3

  $150.00

  intelACe cung cấp khả năng kiểm soát thông minh để cải thiện điều khiển nhiệt độ sẵn có trong điều hòa. intelACe tối ưu hóa hoạt động của máy điều hòa theo yêu cầu và điều kiện sử dụng

  intelACe sẽ :

  • Điều khiển hoạt động của mays nén một cách thông minh.
  • Không gây ra mất mát từ sự bão hòa nhiệt động lực học.
  • Sử dụng đầy dủ dụng lượng làm mát trong ống làm mát (trao dổi nhiệt).

  Cách tiếp cận này đảm bảo đạt được nhiệt độ phòng theo yêu cầu, đạt được tối ưu hoạt động của máy nén và độ bão hòa nhiệt động lực của môi chất lạnh, dẫn dến tiết kiệm năng lượng và giảm thiễu sự cố.