Sử dụng intelACe ở đâu?

intelACe có thể được lắp đặt cho tất cả các loại máy điều hòa hiện có ở bất kỳ kích thước và các đơn vị máy lạnh thương mại:

  • Inverter và không inverter
  • điều hòa treo tường và âm trần
  • điều hòa 1 pha và 3 pha

intelACe có khả năng kiểm soát thông minh hoạt động của máy điều hoà hoặc tủ lạnh, giúp tối ưu hóa hoạt động của máy nén trong tất cả điều kiện của người sử dụng và môi trường khác nhau.

  • Kiểm soát hoạt động của máy nén một cách thông minh.
  • Ngăn ngừa sự bão hòa nhiệt động lực học.
  • Sử dụng đầy đủ dung lượng làm mát trong ống làm mát.

intelACe đo chính xác nhiệt độ phòng và kiểm soát chu kỳ nhiệm vụ của máy nén. Thông tin nàysau đó sẽ được xử lý bởi intelACe để thiết đặt kiểm soát thông minh với máy nén.

Cách tiếp cận này đảm bảo đạt được nhiệt độ phòng theo yêu cầu, tối ưu hoạt động của máy nén và tránh bão hòa nhiệt động lực của chất làm lạnh (lãng phí năng lượng).

Tính năng kiểm soát thông minh đảm bảo nhiệt độ phòng được duy trì trong vòng 0.5 ° C của giá trị đặt và được hiển thị. Nhiệt độ tối đa và phút đọc có thể được ghi lại và hiển thị.